Handelsbetingelser

Nedenfor beskrives de generelle vilkår for handel med Go Go Garden.

Indledning

Go Go Garden er et koncept, som giver dig mulighed for at bestille haveservice online, hvorefter en af vores havemænd udfører ydelsen. Driften af platformen varetages af Go Go Garden ApS, CVR 41536942, Hindegade 6, 1303 København K, email: direktion@gogogarden.dk.

Go Go Garden og de enkelte havemænd står ikke i et over-underordnelsesforhold til hinanden. Havemændene er således selvstændige erhvervsdrivende. Go Go Garden formidler altså alene kontakt mellem dig og en havemand omkring udførelse af en ydelse. Havemanden er ansvarlig for aftalens opfyldelse.

For at anvende platformen til bestilling og køb af ydelser skal du afgive en bestilling på platformen. I forbindelse hermed skal du acceptere handelsbetingelserne og vores persondatapolitik.

Bestilling af ydelser

www.gogogarden.dk kan du bestille haveservice hos de havemænd, der er tilknyttet platformen.

Ud fra oplysningerne i din bestilling finder vores algoritme den bedste havemand til opgaven, og umiddelbart herefter vil du og den pågældende havemand modtage hinandens kontaktoplysninger. Typisk vil du få svar inden for 2 arbejdsdage, uanset om det lader sig gøre at finde en havemand eller ej, men der kan gå længere tid i travle perioder.

Når kontakten mellem dig og din havemand er formidlet, skal alle aftaler omkring en ydelse indgås direkte med havemanden. Således er oplysningerne i din bestilling ikke bindende, men kan ændres efter aftale imellem dig og havemanden.

Ydelsen gennemføres i henhold til dine anvisninger og på baggrund af havemandens faglige kompetencer.

På grund af kompleksiteten og ansvaret forbundet hermed må der ikke bestilles træfældningsopgaver på platformen. Har du behov for træfældning henviser vi til at finde en tredjemand med den fornødne ekspertise og passende forsikring.

Ved bestilling skal du angive, om du har det fornødne udstyr til at udføre ydelsen eller om din havemand skal medbringe eget udstyr.

Hvis havemanden skal anvende dit udstyr, skal udstyret være i ordentlig og velvedligeholdt stand. Det er dit ansvar at afklare, hvorvidt dit udstyr er det rette til opgaven.

Har du ikke det nødvendige udstyr, kan din havemand medbringe eget udstyr mod en merpris. Oplysning herom skal fremgå af bestillingen, da ikke alle havemænd har alt udstyr.

Kommunikation

Du accepterer, at Go Go Garden og havemanden må kommunikere direkte til dig i forbindelse med bestilling og levering af ydelsen via telefon, email, sociale medier samt ved svar via medier hvor du har henvendt dig.

Har du samtykket til at modtage markedsføring vil du også kunne modtage markedsføring på ovenstående medier. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til at modtage markedsføring.

Fakturering

Når havemanden har udført ydelsen, registrerer havemanden sit tidsforbrug hos os. Herefter udstedes en faktura for ydelsen til dig på vegne af havemanden, som sendes via email eller fysisk post, hvis du ikke har en email-adresse.

Go Go Garden understøtter manuel betaling via girokort og automatisk betaling via QuickPay.

Ved automatisk betaling via QuickPay bliver dine oplysninger krypteret. QuickPay er de eneste, som kan læse oplysningerne. Go Go Garden har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Go Go Garden kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

Ved automatisk betaling trækkes pengene først, når arbejdet er udført og du er blevet faktureret af din havemand.

I prisen for haveservice er inkluderet et servicegebyr til Go Go Garden for at stille platformen til rådighed. Det vil fremgå af din faktura, hvilke beløb der går til hhv. havemandens honorar og til Go Go Garden.

Du og havemanden kan ikke fravige de priser, der er fastsat på platformen. Ved omgåelse kan Go Go Garden opsige din ret til at anvende platformen.

Afbestilling/ændring af aftale

Du kan til hver en tid afbestille eller ændre din aftale med havemanden. For din havemands skyld er det dog bedst, hvis du kan melde det ud i god tid.

Du kan ændre eller aflyse en aftale ved at kontakte din havemand direkte eller ved at rette henvendelse til Go Go Garden på telefon eller email.

Når du bestiller en ydelse giver du dit samtykke til at havemanden må levere ydelsen samt at fortrydelsesfristen på 14 dage ophører når ydelsen påbegyndes.

Hvis du ønsker at fortryde din bestilling, skal du kontakte havemanden inden levering af ydelsen påbegyndes.

Ansvar og reklamation

Ved brug af platformen accepterer du, at Go Go Garden ikke påtager sig noget ansvar for ydelser leveret af en havemand, samt at Go Go Garden ikke er part i eventuelle tvister mellem dig og en havemand omkring udførelse af ydelser.

Go Go Garden bistår dog gerne med assistance i forbindelse med reklamationer. Vi anbefaler, at alle reklamationer over en ydelse eller en havemand sendes til såvel havemanden som Go Go Garden, samt at de foretages hurtigst muligt. Vi anbefaler desuden, at reklamationer vedlægges billeder og beskrivelse af problemet.

Ophør

Du kan til enhver tid ophøre med at bruge platformen. Eventuelle fremtidige aftaler skal dog aflyses, hvis ikke de ønskes gennemført.

Go Go Garden kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din ret til at anvende platformen.

Ændring i handelsbetingelserne

Go Go Garden forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne. Fortsat brug af platformen efter sådanne ændringer udgør din accept af ændringerne. Vi orienterer forudgående om alle ikke uvæsentlige ændringer.

Lovvalg og værneting

Parterne er enige om, at eventuelle tvister skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes, skal tvisten afgøres efter dansk ret og med retten i Aarhus som rette værneting.

Brug for hjælp?

Du kan altid få hjælp. Har du spørgsmål til konceptet eller hvordan du bestiller kan du finde dine svar her.

gå til kontakt